Цена за 3D печат - калкулатор

Ние ви даваме възможност да изчислите приблизителната цена на вашия артикул. Качете 3D модела и калкулатора, той ще изчисли цената. Крайната цена се дава след преглед от нашия екип.

Качване на модел – Качете вашия 3D модел във формат -> STL, OBJ

Изчакайте системата да зареди файла на 100%

Изберете материал и цвят

Вижте прогнозната цена

Въведете своя имейл и коментирайте в предоставеното поле

REQUEST A QUOTE – Натиснете този бутон, за да изпратите модела и параметрите, които сте посочили

Loading file

Upload Click here to upload or drag and drop your model to the canvas.

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]


File Unit:    mm    inch
Scale:
%
 
× ×  cm

	
Material Volume: cm3
Box Volume: cm3
Surface Area: cm2
Model Weight: g
Model Dimensions: x x cm